منظومه ی شمسی

اطلاعاتی درباره زمین و بقیه سیارات

شهاب سنگ ها

هر سال حدود 3هزار سنگ فضایی، به جرم بیش از یک کیلوگرم و بزرگ تر از آن که در جوّ زمین بسوزد، بر سطح زمین سقوط می کند. به این سنگ ها، شهاب سنگ می گویند. بیش تر آن ها در دریاها سقوط می کنند و هرگز پیدا نمی شوند. برخی شهاب سنگ ها، که سقوط آن ها بر خشکی ها دیده می شود، به سرعت جمع آوری می شوند. برخی هم زمانی و جایی سقوط می کنند که کسی متوجه نمی شود و ممکن است سال ها یا حتی قرن ها بعد کشف شوند.شهاب سنگ سنگی

 بیش تر شهاب سنگ هایی که روی زمین کشف شده اند، سنگی هستند. تاکنون هزاران شهاب سنگ سنگی جمح آوری شده است. آن ها را می توان برحسب بافت، به زیرمجموعه های کندریتی ها و آکندریتی ها تقسیم کرد . کندریتی ها شامل «قطرهای» سنگ سخت شده هستند و آکندریتی ها این دانه های کندرول را در ساختار خود ندارند.


انواع شهاب سنگ

شهاب سنگ ها معمولاً از همان موادی ساخته شده اند که روی زمین یافت می شوند؛ اما نسبت های متفاوتی دارند دانشمندانی بر این باورند که مواد آن ها مانند مواد سال های ابتدایی منظومه ی شمسی است. بیش تر انها بسیار چگال تر و سنگین تر از سنگ های هم جثه ی زمینی هستند و به سبب داشتن آهن و فلز؛ اثر مغناطیسی دارند. شهاب سنگ ها به سه نوع تقسیم می شوند.

 

شهاب سنگ آهنی

دومین نوع فراوان شهاب سنگ ها بیش تر از فلز آهن _ نیکل و  کمی مواد معدنی دیگر تشکیل شده اند. بیش تر شهاب سنگ های آهنی در ابتدا مذاب بودند و درون هسته ی سیارک ها شکل گرفتند.

این هم فیلمی که از شهاب سنگ روسیه که چند وقت پیش افتاده بود از لینک زیر دانلود کنید

دانلود


برچسبها: شهاب سنگ ها , انواع شهاب سنگ ها , شهاب سنگ سنگی , شهاب سنگ آهنی
نوشته شده در پنجشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۲ساعت 23:3 توسط سینا میرزایی|